WELKOM


 Onze Kring werd op 4 januari 1962 opgericht onder de naam van “ Kring van de  Oprustgestelden van de n.v. Kredietbank - Groep Kortrijk “ Als motto kozen de  pioniers  van toen “ DOOR VRIENDSCHAP STERK “ .

 Met dezelfde filosofie streven we er naar een hechte band te smeden tussen de

 Kringleden d.m.v. het organiseren van diverse activiteiten en door een bijdrage

 op sociaal vlak via een bezoek aan ouderen of zieke collega’ s .

 Als enige Kring is ons  bestuur “ multi-cultureel “ samengesteld uit leden van KBC,

 ex-KB, ex-Cera, ex-Bank van Roeselare . Even kennismaken ? Zie volgende pagina !


  Heel erg welkom zijn :

 -  de vroegere personeelsleden  van hoger genoemde fin. instellingen die hun

    loopbaan hebben  beëindigd via pensionering of overgangsregeling .

 -   hun levenspartners

 -   weduwen/weduwnaars van in actieve dienst overleden personeelsleden .


 Wie suggesties, bemerkingen of voorstellen heeft, kan steeds bij de bestuursleden  terecht . Ook via de rubriek  Vrij Podium “ van deze website heeft iedereen een

 klankbord en zijn alle   suggesties  steeds welkom !                                                                       RD


 


Lees meer ….


            HEEL  VEEL NIEUWE

             UITNODIGINGEN

Tot 19 Oktober 2023

 Volgende pagina

 Palliatieve Zorg Vlaanderen


 Lees meer