EVEN TER HERINNERING :


Indien u onvoorzien uw inschrijving voor een betaalde activiteit moet annuleren, kunnen wij NIET GARANDEREN dat wij de volledige reeds betaalde som kunnen terugstorten .

Meestal moeten wij een aantal dagen voor de activiteit reeds vooruitbetalingen doen en/of het exact aantal deelnemers opgeven . Wij doen dan al het mogelijke om zoveel mogelijk te recupereren. Uiteraard storten we in voorkomend geval terug hetgeen we zodoende hebben kunnen recupereren  .


Wie evenwel zonder vooraf te verwittigen afwezig is, kan geen aanspraak maken op welke terugbetaling ook .

Met dank voor uw begrip .     


   Het bestuur .             RD