RESULTAAT ALGEMENE VERGADERING .
Beste vrienden Kringleden,Covid-19 begon als een kiezelsteentje doch groeide in een minimum van tijd uit tot een torenhoge berg die we nog steeds aan het beklimmen zijn. De top is in zicht. Nog een ultieme inspanning en met voorzichtige doch tredvaste stap kunnen we aan de afdaling beginnen. Hoop doet leven!

Door middel van de jaarlijkse Algemene Vergadering die we dit jaar via mail en briefwisseling organiseerden, hadden we een terugblik op het werkjaar 2020 en werd de voorbije kringwerking in al haar facetten geëvalueerd. De respons was heel representatief: 115 antwoorden (waarvan 7 via briefwisseling). Deze stemming resulteerde in volgend resultaat:


- Activiteitenverslag:   2 onthoudingen (commentaar: Corona-toestanden)

                                      Rest: akkoord (met veel bemoedigende commentaren)

- Financieel verslag:     1 onthouding (commentaar: nihil  )

                                      Rest: akkoord  

- Benoeming nieuw bestuurslid Annie Vanneste : iedereen akkoord.

- Verlenging mandaat Erna Dewachter : iedereen akkoord   


Uit deze stemmingsuitslag onthouden we vooral de quasi algemene tevredenheid over de voorbije kringwerking en het algemeen begrip voor de moeilijkheden die  Corona heeft teweeggebracht.

Bij deze bedanken we iedereen van harte die aan deze ietwat ongewone Algemene Vergadering heeft deelgenomen.

Zoals de boer het doet, ploegen ook wij voort.

Voor de komende activiteiten kunnen we evenwel nog geen zekerheid inbouwen, doch houden de Corona-evolutie nauwlettend in het oog. De door de Overheid opgelegde maatregelen houden we als leidraad en blijven die aftoetsen aan onze filosofie “gezondheid voor alles”.

We zien er écht naar uit om t.g.t. te kunnen heropstarten waarbij we iedereen fysiek kunnen begroeten met een gemeende warme “ Welkom “ !

Tot binnenkort! (en dit hopelijk met een concrete uitnodiging )

 

Namens het Bestuur: Rudi Devos – voorzitter.
  Volgende pagina ….