zie vervolg op volgende pagina

 Wie herinnert zich deze nog : eerste jaargang informatieblad t.b.v. De collega’s van de vroegere Bank  van Roeselare . ( Met dank aan Franz Noseda en Hendrik Kins ! )


 Uit  “ een of andere Oude Doos “ die ieder van ons thuis nog wel ergens heeft staan, publiceren we  geregeld  ietwat “ vergeten en/of vergeelde “ foto’s , documenten en dergelijke meer .Kortom : een beetje nostalgie  afkomstig uit ons nabije bankverleden . Alle bijdragen zijn zeer welkom .     RD  

Mocht iemand bezwaren hebben tegen foto’s waarin zijn/haar afbeelding is in opgenomen, worden die op eenvoudig verzoek onmiddellijk verwijderd !!!!      RD