Beste vrienden,


Hierbij hebben wij het genoegen alle leden, samen met hun partner, vriendelijk uit te nodigen op onze jaarlijkse Algemene statutaire vergadering op


DONDERDAG 19 JANUARI 2023

in Huis Van Wonterghem – Domein MAELSTEDE, Brugsesteenweg 455, 8520 Kuurne


14.30 u : Verwelkoming door de voorzitter.

  Koffietafel.


AGENDA


  1. Samenwerking Sofo-Cera-Kringen met als spreker Wim Ingels.


  1. Mandaathernieuwing.

Op 01/01/2023 vervalt het driejaarlijks mandaat van bestuursleden Rita De Backere, Rudi Devos, Henk Delrue, Stefaan Delbeke en Marnix Parmentier.

Ingevolge akkoord van betrokkenen stellen wij voor hun mandaat te hernieuwen.


  1. Administratief verslag.


  1. Financieel verslag.

 Goedkeuring van de jaarrekening.

 Decharge aan het bestuur.


Aansluitend nog een vooruitblik op het nieuwe werkjaar 2023 door de voorzitter.Als deelname in de kosten vragen wij een bijdrage van 12,00 € per persoon te storten op rekening
BE41 7380 0564 4210 van KBC Senioren Kortrijk met als mededeling ‘jaarvergadering’, uiterlijk op donderdag 5 januari 2023


Eventuele annulering dient gemeld aan Stefaan Delbeke - '056/70.49.67 of per e-mail stefaan.delbeke1@telenet.be


Het bestuur. Volgende pagina  Nieuwjaarsconcert