INTERNETFRAUDE .


Beste vrienden Kringleden,


In een tijdspanne van ongeveer twee maand hebben internetcriminelen tot vijfmaal toe, geprobeerd onze kringkas op te lichten.

Via “keurig “vervalste mailadressen van sommige van onze bestuursleden (en zelfs ex-bestuursleden) en een paar “handig “verpakte omwegen, was het de bedoeling om onze kas gevoelig lichter te maken.

Gelukkig werd hier zeer alert op gereageerd en mochten de oplichters telkens onverrichterzake opkrassen.

Om dat “voorkomen” nog altijd beter is dan” genezen”, zullen we alle contactgegevens van de bestuursleden verwijderen van onze website ( www.kringkbckortrijk.be ). Ook uit de binnenkort te verspreiden bijlage “Samenstelling Bestuur “zullen die eveneens geweerd worden.

Wij blijven uiteraard via email bereikbaar via een in het vakjargon genoemd “Single point of contact “. Dit wordt: kringkortrijk@gmail.com. Hiermede worden alle bestuursleden bereikt.

Meer weten over phishing en aanverwanten? Wij bevelen volgende websites aan:

https://www.safeonweb.be/nl

https://www.kbc.be/particulieren/nl/info/secure4u/phishing.html


Met vriendelijke groeten.

Namens het bestuur: Rudi Devos  - 6 november 2020  


Voor alle duidelijkheid:

Correspondentie NAAR de kringleden (uitnodigingen edm … ) blijft bestuurslid Hendrik versturen via het gekende e-mailadres : hki.kbcsen@telenet.be.

Correspondentie VAN de kringleden verloopt via hoger vermeld het infoadres : kringkortrijk@gmail.com


 

Volgende pagina :corona -vriendschap