Beste vrienden Kringleden,


Alhoewel de coronastatistieken de goede richting uitgaan en niettegenstaande de GEES en de Veiligheidsraad niet de beste vrienden blijken te zijn, merken we een gestage versoepeling van de voorschriften.

We blijven evenwel voorzichtig!!

We hebben alle Kringactiviteiten geschrapt tot en met juni. De vakantiemaanden juli en augustus houden we traditioneel vrij (veel van onze leden nemen vakantie, gaan op reis of worden druk gesolliciteerd voor (klein)kinderopvang) .

Voorlopig mikken we op september voor het hernemen van onze activiteiten en hopen dat volgende reeds geplande activiteiten kunnen doorgaan:

- 03 september: Herfstwandeling (nieuwe datum n nieuw parcours)

- 10 september: (dag)fietstocht wordt vervangen door een halve dag (eveneens nieuwe datum)

* Dit zijn buitenactiviteiten waardoor het besmettingsgevaar enigszins wordt geminderd. De veiligheidsafstand van 1.5 m kunnen we goed respecteren. Van 1 juli af, zouden max. 50 deelnemers toegelaten worden (momenteel beperkt tot 20). Met de betrokken horecazaken worden de nodige afspraken gemaakt.

- 17 en 24 september: daguitstap wordt opnieuw onderhandeld met de autocaruitbater.

Wij houden vinger aan de pols en zorgen voor tijdige communicatie zodra we over de concrete info beschikken.

 Hoe dan ook laten we de veiligheidsmaatregelen primeren!

Wij zien er écht naar uit om elkaar binnenkort weer te kunnen ontmoeten!!


Hou het inmiddels gezond, hou het veilig!


Namens het Bestuur: Rudi Devos – Voorzitter  - 11 juni 2020 .
  volgende pagina