volgende pagina

BESTUURSMEDEDELING .


Knuffelcontact “: mooie vondst, prachtig woord en veelzeggend. Terecht gekozen tot Woord van het Jaar. Niettemin hadden we dit liefst van al nooit gekend noch gehoord. Maar het is wat het is. De feiten verplichten ons om realistisch en attent te zijn. Covid 19 waart om ons heen, is overal en nergens aanwezig en staat klaar om toe te slaan bij elke onachtzaamheid. Een seriemoordenaar- niet ontsproten uit het brein van een thriller-auteur – maar ontstaan in het Chinese Wuhan. “Vleermuizen “zegt men.

2020 dat zich sympathiek aankondigde (wie 20 op 20 behaalt, verdient een gouden diploma) is langzaam verworden tot doffe ellende en trok een streep door tal van activiteiten. Het verenigingsleven viel stil, de sociale contacten verdwenen naar de achtergrond en zelfs de Brexit bleek plotseling nog slechts een bijzaak. Gelukkig hadden we een sterk communicerende (overgangs) regering!?!?

… de tunnel is nog lang en donker, doch aan het einde ontwaren we reeds een klein lichtpuntje, aan het inentingsproces zijn nog wel enige wolfijzers en schietgeweren verbonden, doch de vaccins zijn op komst.

Er is hoop!!


Alhoewel ten dele technisch werkloos, heeft het Kringbestuur niet stilgezeten.

Via menige online vergadering werden moeilijke beslissingen genomen (weeral een activiteit afgelasten, voorschotten recupereren, afspraken afzeggen…) en werd evenzeer vooruitgekeken naar 2021.

Zeer gaarne stellen we in bijlage dan ook ons jaarprogramma 2021 voor.

We hebben enkele van de afgelaste activiteiten kunnen recupereren en proberen enige nieuwigheden uit. Corona hangt evenwel nog steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd en kunnen we ons niet vastpinnen op een concrete datum. Het is een raamwerk geworden dat allicht in de loop van het jaar aan wijzigingen onderhevig zal zijn.

Voor elke activiteit zal dan ook tijdig een op de actualiteit afgestemde uitnodiging verspreid worden.


We blijven ons terdege bewust van onze eigen kwetsbaarheid en laten dit primeren. Tot nog toe - en als onze informatie juist is – zijn onze Kringleden grotendeels gespaard gebleven van dit onvoorspelbare virus. Laten we dat zó houden.


We zien er echt naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten – misschien op een nieuwe locatie – en eindigen met de woorden van Martine Tanghe “hou het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed “.      


Het Bestuur.      december 2020    RD