ALGEMENE VERGADERING 2021.


Beste vrienden kringleden.  

(Hierna volgt een wettelijk verplichte mededeling.)


Onze Kring heeft het statuut van een “Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid “(een Feitelijke Vereniging) en is derhalve gebonden aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo vermelden onze statuten in art. 8 Algemene Vergadering: “Tenminste eenmaal per jaar wordt een gewone algemene vergadering bijeengeroepen door de voorzitter, op een door het bestuur vast te stellen datum binnen de drie maanden na het einde van het boekjaar “.

Deze vergadering is normaal voorzien voor donderdag 21 januari 2021.

Rekening houdend met de actuele coronamaatregelen, is deze datum allicht niet haalbaar en zal de Algemene Vergadering moeten uitgesteld worden. In kwestieus geval, zoeken we naar een haalbare datum zodra de omstandigheden dit toelaten. U wordt daar tijdig over ingelicht.

De gebruikelijke agenda zal er als volgt uitzien:

- Financieel en administratief verslag

- Overzicht Kringwerking verlopen jaar

- Verlenging bestuursmandaat Erna Dewachter

- Einde mandaat Francine Vanneste (leeftijdsgrens)

- Aanstelling nieuw bestuurslid in vervanging van Francine: Annie Vanneste

- Décharge aan het bestuur


Hartelijke groeten vanwege de ganse bestuursploeg.


Hou het veilig!


Rudi Devos  7 november 2020

Voorzitter

                Volgende pagina ….