ALGEMENE VERGADERING 2021.


Beste vrienden kringleden.  


      Algemene vergadering wordt dit jaar Online en via Briefwisseling     georganiseerd .  


      Zie daaromtrent alle nodige documentatie EN een stembiljet die       werden doorgestuurd

         -  via e-mail op 3 maart    

         -  via gewone briefwisseling tijdens dezelfde week ( ontvangst              afhankelijk van de  plaatselijke postbedeling )         
 

   Wij hopen op een ruime respons.

     Waarvoor onze dank .


     Het bestuur .

  


  Volgende pagina ….