PRAKTISCHE INFORMATIE :

Overlijden Kringlid : wie verwittigen ?


Bij het overlijden van een kringlid is het nuttig een bericht te sturen naar :

 

1. het Sociaal Fonds


 Coördinaten :  Sociaal Fonds KBC - Havenlaan 2 - 1080 Brussel

                        

                           telefoon 02.429.12.10 -


                           email :  sociaalfonds@kbc.be


                        

2. Een Bestuurslid


Dit stelt ons in de mogelijkheid de afscheidsdienst bij te wonen en/of onze deelneming namens bestuur en kringleden over te maken aan de nabestaanden.

Deze kennisgeving kan aan ieder bestuurslid gegeven worden, doch bij voorkeur rechtstreeks aan de voorzitter Rudi DEVOS . Desbetreffende coördinaten vindt u op de pagina Bestuur.


Indien mogelijk, ware het eveneens nuttig  een overlijdensbericht aan beide instanties op te sturen.                                               RD.


WIJZIGINGEN INZAKE BEREIKBAARHEID :


Bij wijziging van uw adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres …. ( m.a.w. alles wat met uw bereikbaarheid te maken heeft ) gelieve dit zo spoedig mogelijk door te geven via volgende email : kringkortrijk@gmail.com of aan Hendrik Kins , bestuurslid verantwoordelijk voor de ledenadministratie

 (tel.051.436180 )


Met dank voor de medewerking .                     RD